Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  885
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  25.01.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974124
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11516
  13.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12996
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13307
  30.11.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15475
  30.04.2020
  Capricorn Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15482
  05.05.2020
  Equinor Energy AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.04.2020 og virkningsdato 01.01.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15494
  11.05.2020
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Wellesley Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.3.2020, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  17333
  07.11.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.11.2022 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra og med 26.1.2023, jf. petroleumsloven § 3-15 første punktum.
  Oppgivelse av tillatelse