Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  762
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  19.11.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214890
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7662
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7767
  27.03.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.3.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7796
  08.04.2014
  North Energy ASA pansetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.3.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7936
  04.07.2014
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner tre hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.6.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8705
  21.01.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 31.3.2014 (dok.nr.: 7796) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 14.1.2015.
  Sletting av pant
  9571
  13.05.2015
  Panteobligasjon stor NOK 300 000 000 skriver norske kroner tre hundre millioner 00/100 datert 04.07.2014 (dok. nr. 7936) hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 11.05.2015.
  Sletting av pant
  9581
  13.05.2015
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syv hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.03.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9988
  15.07.2015
  Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 500 000 000, skriver norske kroner fem hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10359
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 26.3.2014 (dok.nr.: 7767) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  11029
  13.06.2016
  North Energy ASA har overdratt sin 20% deltakerandel i tillatelsen til North E&P AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11055
  30.06.2016
  Operatørskapet er overført fra Noreco Norway AS til Det norske oljeselskap ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 23.5.2016, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11040
  30.06.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundre millioner, hvor Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA datert 19.3.2013 (dok.nr.: 7003) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA foreligger datert 2.6.2016
  Sletting av pant
  11052
  30.06.2016
  Noreco Norway AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11194
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11244
  30.11.2016
  North E&P AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS. Iht til skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.7.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11387
  23.12.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 30.4.2015 (dok.nr. 9581) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 20.12.2016.
  Sletting av pant
  11821
  29.08.2017
  Lime Petroleum Norway AS har endret foretaksnavn til Lime Petroleum AS med virkning fra 25.7.2017
  Andre meldinger
  12683
  25.04.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 23.4.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13008
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13150
  03.07.2018
  Lime Petroleum AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.6.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13955
  05.04.2019
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.4.2019 at initiell periode forlenges til 7.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15652
  11.11.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.11.2020 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra 20.11.2020, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger