Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  747 B
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  07.02.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  27434395
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10657
  08.03.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12204
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 60 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12228
  02.01.2018
  Operatørskapet er overført fra Bayerngas Norge AS til Centrica Resources (Norge) AS , i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13788
  31.01.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.5.2018 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.2.2018, jf. utvinningstillatelse 747 pkt. 4 b)
  Andre meldinger