Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  378 B
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  10.01.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  20108440
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5737
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6343
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7382
  25.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.10.2013 at initiell periode for utvinningstillatelsen forlenges til 6.1.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7399
  04.11.2013
  Premier Oil Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2013 og virkningsdato 01.01.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8631
  07.01.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt en 17,5 % andel til Explora Petroleum AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2014 og virkningsdato 1.8.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9029
  06.03.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.3.2015 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra og med 10.1.2015, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10849
  02.05.2016
  Explora Petroleum AS har endret foretaksnavn til North E & P AS ned virkning fra 24.4.2016
  Andre meldinger