Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  148
  Gyldig fra dato
  08.07.1988
  Gyldig til dato
  31.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  21996
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14412
  29.08.2019
  CapeOmega AS pantsetter sin 49.00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  861
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 148 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1327
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1419
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1614
  17.10.2001
  Statoil ASA har overdratt sin andel på 45% til Amerada Hess Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1613
  17.10.2001
  Statoil ASA har overdratt en andel på 5% i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1615
  23.11.2001
  Total Norge AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1736
  23.01.2002
  BP Amoco Norge AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1927
  11.02.2003
  Amerada Hess Norge AS har har overdratt sin 70% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1929
  24.02.2003
  Det Norske Oljeselskap AS har overtatt operatørskapet i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2053
  25.07.2003
  Det Norske Oljeselskap AS har overdratt en 50% andel i tillatelsen til Paladin Resources Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2413
  24.06.2004
  Lundin Norway AS har overtatt operatørskapet i tillatelsen,
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2412
  24.06.2004
  Det Norske Oljseselskap AS har overdratt sin 50 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2807
  30.05.2006
  Paladin Resources Norge AS har endret navn til Talisman Resources Norge AS.
  Andre meldinger
  2911
  20.11.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Norwegian Energy Company AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2925
  14.12.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Talisman Production Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2950
  28.12.2006
  Talisman Production Norge AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6046
  20.12.2011
  Talisman Energy Norge AS overdrar sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Petroleum Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6081
  12.01.2012
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Lundin Norway AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6767
  21.12.2012
  Talisman Petroleum Norge AS overdrar sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Lundin Norway AS med virkning fra 21.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6766
  21.12.2012
  Talisman Petroleum Norge AS overdrar en 10% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Talisman Energy Norge AS med virkning fra 21.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10083
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10172
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  10734
  31.03.2016
  Repsol Norge AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht til skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10736
  31.03.2016
  CapeOmega AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 1,320,000,000, skriver norske kroner en milliard tre hundre og tjue millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.02.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11481
  20.02.2017
  Dok. Nr. 10736 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 6.1.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  12042
  30.11.2017
  Dok. Nr 10736 inngår i krysspant. Olje og energidepartementet har i brev av 13.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd til at pantsettelsen kan utgjøre et såkalt krysspant, det vil si at tidligere pantsatte tillatelser pantsettes for hele finansieringen.
  Andre meldinger
  12018
  30.11.2017
  CapeOmega AS pantsetter en 39 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Pantobligasjon stor NOK 2 100 000 000, skriver two billion one hundred million Norwegian kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12017
  30.11.2017
  Lundin Norway AS har overdratt en 39 % deltakerandel i tillatelsen til Cape Omega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12077
  20.12.2017
  CapeOmega AS pantsetter sin 49.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 10 000 000 000, skriver ti milliarder norske kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.12.2017 og 13.12.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12174
  20.12.2017
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 320,000,000 skriver norske kroner en milliard tre hundre og tyve millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 31.3.2015 (dok.nr.: 10736) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
  Sletting av pant
  12175
  20.12.2017
  Krysspant - Dok nr. 11481 og 12042 er slettet som følge av sletting av pantsettelse i dok nr 12018 og 10736.
  Andre meldinger
  12173
  20.12.2017
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 100,000,000 skriver norske kroner to milliarder ett hundre millioner, hvor CapeOmega AS pantsetter en 39 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 30.11.2017 (dok.nr.: 12018) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 20.12.2017.
  Sletting av pant
  12372
  06.02.2018
  CapeOmega AS har endret foretaksnavn til CapeOmega II AS med virkning fra dato 29.1.2018.
  Andre meldinger
  12512
  15.03.2018
  CapeOmega II AS har overdratt sin 49.000000 % deltakerandel i tillatelsen til CapeOmega AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.3.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har samtykket til overdragelsen i erklæring datert 15.3.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14210
  26.06.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 10 000 000 000 skriver ti milliarder norske kroner, i CapeOmega AS sin 49.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 20.12.2017 (dok.nr.: 12077) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 26.6.2019
  Sletting av pant
  14412
  29.08.2019
  CapeOmega AS pantsetter sin 49.00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S. Stor NOK40 000 000 000, skriver norwegian kroner forty billions. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15386
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  16316
  08.12.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.12.2021 at utvinningstillatelse 148 anses som oppgitt fra og med 1.1.2022, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger