Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  531
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  15.05.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463621
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6714
  14.12.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 3,500,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7021
  10.04.2013
  Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 531 til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 350,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner trehundreogfemtimillioner 00/100 pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.3.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4437
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  5491
  06.09.2010
  Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 200,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner tohundre millioner 00/100 pluss 10 %. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.7.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5879
  06.07.2011
  Marathon Petroleum Norge AS har endret navn til Marathon Oil Norge AS med virkning fra 4.7.2011.
  Andre meldinger
  5986
  31.10.2011
  Marathon Oil Norge AS overdrar en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Repsol Exploration Norge AS med virkning fra 31.10.2011. Repsol Exploration Norge AS overtar operatørskap i utvinningstillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6553
  03.08.2012
  RWE Dea Norge AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6685
  30.11.2012
  Talisman Energy Norge AS overdrar en 12,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 30.11.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6714
  14.12.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 3,500,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7017
  10.04.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 200,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tohundremillioner, pluss ti prosent hvor Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 531 til fordel for DnB NOR Bank ASA datert 6.9.2010 (dok. nr.: 5491) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 9.4.2013.
  Sletting av pant
  7021
  10.04.2013
  Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 531 til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 350,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner trehundreogfemtimillioner 00/100 pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.3.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7328
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7875
  10.06.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.6.2014 at som følge av at søknad om forlengelse av lisensperioden ble trukket anses utvinningstillatelse 531 som bortfalt fra utløpet av tillatelsens initielle periode 15.5.2014 jf. utvinningstillatelse 531 pkt. 1 b.
  Andre meldinger
  8255
  17.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7328) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant