Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  033
  Gyldig fra dato
  30.05.1969
  Gyldig til dato
  31.12.2035
  NPDID for utvinningstillatelser
  21052
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  90.00000
  Pandion Energy AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  12560
  23.03.2018
  Pandion Energy AS pansetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon storUSD 360 000 000, skriver United States Dollars three hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.3.2018 gitt samtykkei medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  786
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 033 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1627
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  1704
  21.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1753
  21.03.2002
  BP Petroleum Development of Norway AS og Amoco Norway AS og Amoco Norway Oil Company har fusjonert til BP Amoco Norge AS.BP Amoco Norge AS har senere endret navn til BP Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1973
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2069
  20.08.2003
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2852
  14.07.2006
  Amarada Hess Norge AS har endret navn til Hess Norge AS.
  Andre meldinger
  5500
  07.09.2010
  Total E&P Norge AS overdrar sin 12,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Hess Norge AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5499
  07.09.2010
  Total E&P Norge AS overdrar en 12,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til BP Norge AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5517
  01.10.2010
  Hess Holdings UK Limited overdrar sin 3,739206 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Hess Norge AS med virkning fra 1.januar 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5515
  01.10.2010
  Hess International Holdings Corporation overdrar sin 21,260794 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Hess Norge AS med virkning fra 1. januar 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5516
  01.10.2010
  Enterprise Oil Norge AS overdrar sin 3,739206 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Hess Holdings UK Limited med virkning fra 1. januar 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5514
  01.10.2010
  Enterprise Oil Norge AS overdrar en 21,260794 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Hess International Holdings Corporation med virkning fra 1. januar 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9653
  03.06.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.5.2015 at varighet av utvinningstillatelse forlenges til 31.12.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11250
  02.12.2016
  BP Norge AS har overdratt sin 37,5 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.16 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11307
  20.12.2016
  Aker BP ASA pantsetter sin 37.50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 660 000 000, skriver United States Dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11294
  20.12.2016
  Aker BP ASA pantsetter sin 37.50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11907
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA pantsetter sin 37,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 20.12.2016 (dok.nr.: 11307) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12059
  18.12.2017
  PL 033 - Reduksjon av pantsettelse, dok. nr. 11294 registrert 20.12.2016 i Aker BP ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 37.50 % til 27.50 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 13.12.2017.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12223
  28.12.2017
  Aker BP ASA har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 22.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12220
  28.12.2017
  Aker BP AS har overdratt sin 62.500000 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 22.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12215
  28.12.2017
  Hess Norge AS har endret foretaksnavn til Aker BP AS med virkning fra 22.12.2017.
  Andre meldinger
  12564
  23.03.2018
  Aker BP ASA pantsettelse en 62,50 % andel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon storUSD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.3.2018 gitt samtykkei medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12560
  23.03.2018
  Pandion Energy AS pansetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon storUSD 360 000 000, skriver United States Dollars three hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.3.2018 gitt samtykkei medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14098
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Aker BP ASA en 62.50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 23.3.2018 (dok.nr.: 12564) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14100
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, datert 20.12.2016 (dok. nr. 11294) hvor Aker BP ASA pantsetter en 37.50 % deltakerandel, redusert fra 37.50 % til 27.50 % den 18.12.2017 (dok. nr. 12059) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14102
  29.05.2019
  Dok. nr. 12059 er slettet som følge av sletting av dok. nr. 11294
  Sletting av pant
  15669
  09.12.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.12.2020 at utvinningstillatelsen forlenges til 31.12.2035, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger