Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  659
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.02.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  21558636
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6253
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6424
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6491
  06.06.2012
  Rocksource ASA overdrar en 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Valiant Petroleum Norge AS med virkning fra 24.5.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6546
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6728
  14.12.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 3,500,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6844
  07.01.2013
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 150,000,000, skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6842
  07.01.2013
  Rocksource ASA overdrar sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6878
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7122
  01.07.2013
  Valiant Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til Ithaca Petroleum Norge AS med virkning fra 27.6.2013
  Andre meldinger
  7152
  03.07.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.5.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7273
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 659 til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6424) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7314
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7574
  03.02.2014
  Reduksjon av pansettelse, andre prioritet, 7314, registrert 25.9.2013) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30 % til 20 %. Pantehaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 30 % til 20 % i brev datert 22.1.2014.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7609
  12.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 150,000,000 skriver norske kroner etthundreogfemtimillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 7.1.2013 (dok.nr.:6844) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.1.2014.
  Sletting av pant
  7614
  12.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner trehundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.12.2013 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7737
  10.03.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet dok.nr. 6728, registrert 13.12.2012 i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 30 % til 20 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 30 % til 20 % i brev datert 3.3.2014.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7802
  14.04.2014
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Atlantic Petroleum Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7880
  12.06.2014
  Ithaca Petroleum Norge AS har overdratt sin 5 % deltakerandel i tillatelsen til Tullow Oil Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7879
  12.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 700 000 000 skriver norske kroner syv hundre millioner, hvor Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 1.7.2013 (dok.nr.: 7152) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 29.4.2014.
  Sletting av pant
  7910
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6546) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  7975
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7958
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 12.2.2014 (dok.nr.7614) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant
  8175
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8235
  17.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7314) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  8269
  20.10.2014
  Dok.nr. 7574 er slettet som følge av sletting av dok.nr. 7314
  Sletting av pant
  9137
  17.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 3, 500, 000, 000 skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 14.12.2012 (dok.nr.: 6728) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9138
  17.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 3, 500, 000, 000 skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 10.3.2014 (dok.nr.: 7737) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9383
  15.04.2015
  Registrert pant dok nr 8175, har etter sletting av dok nr 7737, 6728 og 7314, 7574 og avtalt opptrinnsrett, først prioritet.
  Andre meldinger
  9476
  30.04.2015
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syvhundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9459
  30.04.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 475,000,000 skriver norske kroner firehundreogsytifemmillioner , hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 17.7.2014 (dok.nr.: 7975) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 17.4.2015.
  Sletting av pant
  9891
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9974
  14.07.2015
  Rocksource Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til Pure E&P Norway AS med virkning fra 2.7.2015
  Andre meldinger
  10137
  02.10.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Pure E&P Norway AS tidligere Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) as Original Lender and Agent datert 23.4.2015 (dok.nr.: 9476) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Baken AB foreligger datert 28.9.2015.
  Sletting av pant
  10919
  27.05.2016
  Pure E&P Norway AS har endret foretaksnavn til Point Resources AS med virkning fra19.5.2016
  Andre meldinger
  11180
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11394
  23.12.2016
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 9.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11429
  23.01.2017
  Atlantic Petroleum Norge AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.1.2017 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11446
  31.01.2017
  M Vest Energy AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Point Resources AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.1.2017 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11452
  06.02.2017
  Point resources AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til AkerBP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2017 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11632
  09.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.04.2017 at initiell periode forlenges til 3.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11882
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9891) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11838
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8175) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  13961
  05.04.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2019 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 3.2.2019, jf. utvinningstillatelse 659 pkt. 4b.
  Andre meldinger