Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  265
  Gyldig fra dato
  27.04.2001
  Gyldig til dato
  27.01.2037
  NPDID for utvinningstillatelser
  1624237
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  42.61569
  Petoro AS
  30.00000
  Aker BP ASA
  27.38431
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1413
  31.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1407
  31.05.2001
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1587
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1654
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2157
  07.10.2003
  Dagboknummer 2147 er feilført.
  Andre meldinger
  2582
  11.04.2005
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2583
  12.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS.
  Andre meldinger
  2651
  09.06.2005
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 25% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2705
  01.02.2006
  Det Norske Oljeselskap AS har overdratt en 10% andel i tillatalsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3047
  03.07.2007
  Det Norske Oljeselskap AS har endret navn til Det Norske Oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  3527
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3590
  10.01.2008
  NOIL Energy ASA pantsetter sin 30% andel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1.500.000.000. skriver norske kroner ettusenfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftilig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3582
  10.01.2008
  Det Norske Oljeselskap ASA har endret navn til Noil Energy ASA med virkning 16.11.2007.
  Andre meldinger
  3878
  08.07.2008
  Olje- og energidepartemet har i brev av 01.07.2008 gitt samtykke etter petroleumsloven § 10-12 til gjennomføring av fusjonsplanen. Finansdepartement har i brev av 24.06.2008 gitt sitt samtykke. NOIL Energy ASA er innfusjonert i Det norske oljeselskap ASA fra 21.05.2008. Fusjonen gjennomføres på følgende måte: NOIL Energy ASA overfører vederlagsfritt alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Det norske oljeselskap ASA i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3921
  05.08.2008
  Oljedirektoratet har i brev av 11.02.2008 godkjent forlengelse av tillatelse frem til 27.01.2037, jf petroleumsloven § 3-9.
  Andre meldinger
  4153
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4402
  06.05.2009
  NOIL Energy ASA ble innfunsjonert i Det Norske oljeselskap ASA fra 21.5.2008. Før denne tiden pantsatte NOIL Energy ASA sin deltakerandel på 30% ref: dok. nr 3590 i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Panthaver DnB NOR Bank ASA har i brev 17.10.2008 samtykket reduksjon i pantsettelsen av detakerandel i tillatelsen fra 30% til 20%
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4409
  12.05.2009
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 10% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4798
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  4939
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  4993
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  5175
  05.03.2010
  Ref.dok.nr. (det nye dok.nr 5174) vedrørende sletting av dok.nr.3590, er dok.nr.4402 datert 6.5.2009, som gjaldt samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA til reduksjon av pant fra 30 % til 20 % i utvinningstillatelsen slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 9.2.2010.
  Sletting av pant
  5215
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5174
  05.03.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1,500,000,000 skriver norske kroner etttusenfemhundremillioner 00/100 datert 10.1.2008 (dok. nr. 3590) hvor NOIL Energy ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Nor Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DnB Nor Bank ASA foreligger i brev datert 9.2.2010.
  Sletting av pant
  5369
  05.05.2010
  Talisman Energy Norge AS overdrar sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Lundin Norway AS med virkning fra 1. januar 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6009
  22.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5215) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 21.11.2011.
  Sletting av pant
  6445
  10.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver US dollar syvhundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7259
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 265 til fordel for DnB Bank ASA datert 10.5.2012 (dok. nr.: 6445) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7291
  24.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8140
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8206
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 24.9.2013 (dok.nr.: 7291) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9346
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8140, har etter sletting av dok.nr. 7291 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9866
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11152
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11861
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9866) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12928
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13137
  27.06.2018
  Lundin Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Stor USD 6 000 000 000, skriver United States dollars six billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.6.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14076
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Det norske Oljeselskap ASA sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8140) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14389
  29.08.2019
  Reduksjon av pantsettelse, (dok nr 13137) registrert 27.6.2018 i Lundin Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen, fra 10 % til 7.384306 %. Panthaver BNP Paribas samtykker til reduksjon fra 10 % til 7.384306 % ref. fullmakt datert 21.8.2019
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14419
  30.08.2019
  Lundin Norway AS har overdratt en 2.615694 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.8.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15401
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15755
  21.12.2020
  Lundin Energy Norway AS pantsetter sin 7.384306 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver United States Dollar seven billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15748
  21.12.2020
  Dok nr. 14389 er slettet som følge av sletting dok nr 13137.
  Sletting av pant
  15747
  21.12.2020
  Pantobligasjon stor USD 6 000 000 000 skriver United States Dollars six billion datert 26.6.2018 (dok. nr. 13137) hvor Lundin Norway AS, pantsetter sin 10 % deltakerandel, redusert fra 10 % til 7.384306 % den 29.8.2019 (dok. nr. 14389) i utvinningstillatelsen til BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 27.11.2020 samt påtegning datert 17.12.2020.
  Sletting av pant
  16030
  18.06.2021
  Pantobligasjon pålydende USD 7 200 000 000 skriver United States Dollars seven billion two hundred million, i Lundin Energy Norway AS sin 7.384306 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 17.12.2020 (dok.nr.: 15755) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 4.6.2021
  Sletting av pant
  17035
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17532
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse