Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.04.2024 - 01:31
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  500
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  23.07.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  5106274
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4207
  23.02.2009
  Tillatelsen er registrert i petroleumsregisteret med virkning fra 23.01.2009.
  Ny tillatelse
  4365
  03.04.2009
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30% andel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 400,000,000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelse av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4509
  15.07.2009
  Skeie Energy AS pantsetter sin 35% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4568
  15.09.2009
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ). stor NOK 1,000,000,000, skriver norske kroner enmilliard 00/100, delt førsteprioritet med eksisterende pant stor NOK 400,000,000 skrives norske kroner firehundremillioner 00/100 "doknr 4365". Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 15.9.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4580
  01.10.2009
  Pantobligasjon stor NOK 400,000,000 skriver norske kroner firehundremillioner 00/100 datert 3.4.2009 (doknr 4365) hvor Spring Energy Norway AS er pantsetter og Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er panthaver er slettet. Pantobligasjonen hadde delt førsteprioritet med pantobligasjon i dok 4568.
  Sletting av pant
  4974
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5028
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  5249
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5465
  12.08.2010
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,500,000,000, skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.6.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5442
  12.08.2010
  Pantobligasjon stor NOK 1 000 000 000 skriver norske kroner enmilliard 00/100 datert 15.9.2009 (dok. nr. 4568) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 12.8.2010.
  Sletting av pant
  5617
  25.01.2011
  Skeie Energy AS har endret foretaksnavn til E&P Holding AS med virkning fra 30.12.2010.
  Andre meldinger
  5958
  30.09.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 500 000 000 skriver norske kroner enmilliardfemhundremillioner 00/100 datert 12.8.2010 (dok. nr. 5465) hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger.
  Sletting av pant
  5961
  04.10.2011
  Spring Energy Norway AS overdrar sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS med virkning fra 30.9.2011
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6074
  12.01.2012
  Pantobligasjon stor NOK 800 000 000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100 datert 15.7.2009 (dok. nr. 4509) hvor Skeie Energy AS pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger.
  Sletting av pant
  6076
  12.01.2012
  EP Holding AS overdrar sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS med virkning fra 16.12.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6183
  20.02.2012
  Pantobligasjon stor NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5249) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 13.2.2012.
  Sletting av pant
  6184
  20.02.2012
  Det norske oljeselskap ASA overdrar sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 27.7.2011. Statoil Petroleum AS overtar operatørskap.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6371
  24.04.2012
  Forties Petroleum Norway AS overdrar en 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Statoil Petroleum AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6494
  06.06.2012
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 160,000,000, skriver norske kroner etthundreogsekstimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.5.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7352
  03.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.9.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra og med 23.7.2013, jf. utvinningstillatelse 500 punkt 4B
  Andre meldinger
  7700
  28.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 160 000 000 skriver norske kroner etthundreogsekstimillioner , hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 30.5.2012 (dok.nr.: 6494) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.2.2014.
  Sletting av pant