Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  167
  Gyldig fra dato
  01.03.1991
  Gyldig til dato
  01.03.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  22148
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  50.00000
  Equinor Energy AS
  30.00000
  Sval Energi AS
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17912
  28.06.2023
  Sval Energi AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,620,000,000, skriver Onebillionsixhundredandtwentymillion United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 21.6.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  871
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 167 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1335
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1434
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1732
  22.01.2002
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 7.5% andel i tillatelsen til BP Amoco Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1733
  23.01.2002
  Phillips Petroleum Norsk AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen med 7.5% til Statoil ASA og 2.5 % til BP Amoco Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1746
  25.02.2002
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt sin 22.5% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1757
  21.03.2002
  BP Petroleum Development of Norway AS og Amoco Norway AS og Amoco Norway Oil Company har fusjonert til BP Amoco Norge AS.BP Amoco Norge AS har senere endret navn til BP Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1925
  27.01.2003
  BP Norge AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Det norske oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2416
  24.06.2004
  Det Norske Oljseselskap AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3474
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4281
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 80 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4715
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12827
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13176
  04.09.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13302
  30.11.2018
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13369
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15392
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15992
  05.05.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15995
  05.05.2021
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til Lundin Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 20.4.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15989
  05.05.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16851
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17014
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17012
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17488
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17581
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17912
  28.06.2023
  Sval Energi AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 1,620,000,000, skriver Onebillionsixhundredandtwentymillion United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 21.6.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17913
  28.06.2023
  Sval Energi AS pantsetter en 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12,500,000 skriver twelve millon five hundred thousand United States Dollars.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 21.6.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18155
  17.01.2024
  Pantobligasjon med dokumentnummer 17913 er slettet i henhold til Mortifikasjonsdommen Helgeland tingrett datert 04.01.2024
  Sletting av pant