Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  892
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  11.02.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  28974422
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11523
  14.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  15481
  04.05.2020
  A/S Norske Shell har overdratt 20 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.04.2020 og virkningsdato 01.01.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16034
  18.06.2021
  A/S Norske Shell har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16036
  18.06.2021
  Operatørskapet er overført fra A/S Norske Shell til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 30.4.2021, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  16681
  17.03.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 16.3.2022 at utvinningstillatelse 892 anses som bortfalt med virkning fra 11.2.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c).
  Bortfall av tillatelse