Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  102
  Gyldig fra dato
  01.03.1985
  Gyldig til dato
  01.03.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  21620
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  TotalEnergies EP Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  TotalEnergies EP Norge AS
  40.00000
  Petoro AS
  30.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  833
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 102 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1002
  05.03.1998
  Elf Petroleum Norge AS har overdratt 10% av sine 30% i utvinningstillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1302
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1543
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1683
  17.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1716
  21.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1741
  29.01.2002
  Statoil ASA har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Marathon Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1964
  13.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  3176
  23.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3316
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4040
  16.01.2009
  Marathon Petroleum Norge AS har overdratt sin 20% eierandel i tillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 1.1.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4682
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6382
  04.05.2012
  Statoil Petroleum AS overdrar sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 30.4.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7509
  08.01.2014
  Centrica Resources (Norge) AS overdrar sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til LOTOS Exploration and Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7580
  05.02.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 30,000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Polski Spolka Akcyjna. Første prioritet panteobligasjon stor USD 135,000,000, skriver amerikanske dollar etthundreogtrettifemmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant. OED presiserer i brev av 30.1.2014 at departementets samtykke av 28.1.2014 både gjelder en lånefasilitet fra Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Ackcyjna og i forhold til en garantifasilitet som skal gis ifm sikkerhetsavtalen inngått med Centrica vedrørende Lotos fjerningsansvar under de pantsatte utvinningstillatelser.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7845
  26.05.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 30,000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Oszczednosci Polski Spolka Akcyjna. Delt første prioritet panteobligasjon stor USD 5,000,000, skriver amerikanske dollar femmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Det nye pant skal være sidestilt med første pant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13940
  21.03.2019
  Lotus Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor USD 400 000 000, skriver United States Dollars four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14764
  04.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 5. 000 000 skriver United States Dollars five million, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pansetter en 30.000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 26.5.2014 (dok.nr.: 7845) er slettet. Samtykke fra panthaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna foreligger i brev datert 4.4.2019 og i brev datert 27.11.2019
  Sletting av pant
  14765
  04.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 135. 000 000 skriver United States Dollars one hundred and thirty five millionfive million, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pansetter en 30.000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 5.2.2014 (dok.nr.: 7580) er slettet. Samtykke fra panthaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna foreligger i brev datert 4.4.2019 og i brev datert 27.11.2019
  Sletting av pant
  16085
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  17342
  10.11.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13940. er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 8.11.2022.
  Sletting av pant
  17853
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse