Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  546
  Gyldig fra dato
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  19.05.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  17320338
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5300
  22.03.2010
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  7686
  26.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 24.02.2014 at initiell periode forlenges til 19.11.2018 jf petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7820
  02.05.2014
  Lundin Norway AS har overdrat en 10 % andel i tillatelsen til Petrolia Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8111
  07.10.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.10.2014 at initiell periode forlenges til 19.5.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9676
  09.06.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 08.06.2015 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 19.05.2015, jf. utvinningstillatelse 546 pkt. 4b samt Olje- og energidepartementets brev av 18.03.2013, 24.02.2014 og 03.10.2014.
  Andre meldinger