Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  360
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  23.05.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  3810387
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6998
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2741
  23.03.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2904
  12.10.2006
  DONG Norge AS har endret navn til DONG E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  3549
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4102
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4321
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 50% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4854
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5279
  22.03.2010
  Altinex Oil Norway AS overdrar sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Norwegian Energy Company ASA med virkning fra 1. januar 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6333
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  6781
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6998
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7378
  23.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 16.10.2013 at i medhold av petroleumsloven § 3-9 første ledd, forlenges initiell periode til 6.1.2016.
  Andre meldinger
  7841
  26.05.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.5.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 23.5.2014, jf. utvinningstillatelse 36 pkt. 4c.
  Andre meldinger