Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  362
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  06.12.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  3810565
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  8142
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  9877
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2743
  27.03.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2875
  08.09.2006
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 25% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2876
  08.09.2006
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 25% andel i tillatelsen til Svenska Petroleum Exploration AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3055
  03.07.2007
  Det Norske Oljeselskap AS har endret navn til Det Norske Oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  3241
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3379
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3609
  13.01.2008
  Det Norske Oljeselskap ASA har endret navn til Noil Energy ASA med virkning fra 16.11.2007
  Andre meldinger
  3903
  15.07.2008
  Olje- og enrgidepartement har i brev av 01.07.2008 gitt samtykke etter petroleumsloven §10-12 til gjennomføring av fusjonsplanen. Finansdepartement har i brev av 24.06.2008 gitt sitt samtykke. NOIL Energy ASA er innfusjonert Det norske oljeselskap ASA fra 21.05.2008. Fusjonen gjennomføres på følgense måte: NOIL Energy ASA overfører vederlagsfritt alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Det norske oljeselskap ASA i tilltelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3975
  04.11.2008
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Dana Petroleum Norway AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4855
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  4947
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5001
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  5161
  19.02.2010
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner tre hundre millioner pluss ti prosent 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.10.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5223
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6388
  04.05.2012
  Statoil Petroleum AS overdrar sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 30.4.2012. Centrica Resources Norge AS overtar som operatør.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7141
  02.07.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.6.2013 at initiell periode forlenges til 15.3.2015, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7514
  08.01.2014
  Centrica Resources (Norge) AS overdrar sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til LOTOS Exploration and Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7540
  21.01.2014
  Operatørskapet er overført fra Centrica Resources (Norge) til Lotos Exploration and Production Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 16.1.2014, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd. Centrica vil yte assistanse til Lotos i perioden frem til 1.4.2014 som avtalt mellom partene i lisensen.
  Andre meldinger
  7590
  05.02.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 50,000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Polski Spolka Akcyjna. Første prioritet panteobligasjon stor USD 135,000,000, skriver amerikanske dollar etthundreogtrettifemmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant. OED presiserer i brev av 30.1.2014 at departementets samtykke av 28.1.2014 både gjelder en lånefasilitet fra Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Ackcyjna og i forhold til en garantifasilitet som skal gis ifm sikkerhetsavtalen inngått med Centrica vedrørende Lotos fjerningsansvar under de pantsatte utvinningstillatelser.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7838
  21.05.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 14.5.2014 at initiell periode forlenges til 6.1.2016, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7842
  26.05.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Oszczednosci Polski Spolka Akcyjna. Delt første prioritet panteobligasjon stor USD 5,000,000, skriver amerikanske dollar femmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Det nye pant skal være sidestilt med første pant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7922
  01.07.2014
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 200 000 000, skriver norske kroner to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿ ogenergidepartementet har i brev av 30.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8142
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9110
  16.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 4, 500, 000, 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 5.3.2010 (dok.nr.: 5223) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9348
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8142, har etter sletting av dok.nr. 5223 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9554
  12.05.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor NOK 125 000 000 pluss 10%, skriver norske kroner ett hundre tjuefem millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9877
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10095
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 300,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner trehundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB NOR Bank ASA datert 18.2.2010 (dok.nr.: 5161) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10093
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 125,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner etthundreogtjuefemmillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.5.2015 (dok.nr.: 9554) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10094
  01.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 200,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tohundremillioner pluss ti prosent, hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB NOR Bank ASA datert 26.6.2014 (dok.nr.: 7922) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 30.11.2015
  Sletting av pant
  10308
  09.12.2015
  Det norske Exploration AS har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10295
  09.12.2015
  Svenska Petroleum Exploration AS har endret foretaksnavn til Det norske Exploration AS med virkning fra dato 19.11.2015
  Andre meldinger
  10332
  21.12.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 17.12.2015 at i medhold av OED brev datert 14.5.2014 anses utvinningstillatelsen som bortfalt fra 6.12.2015.
  Andre meldinger
  14778
  04.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 135. 000 000 skriver United States Dollars one hundred and thirty five millionfive million, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pansetter en 50.000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 5.2.2014 (dok.nr.: 7590) er slettet. Samtykke fra panthaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna foreligger i brev datert 4.4.2019 og i brev datert 27.11.2019
  Sletting av pant
  14779
  04.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 5. 000 000 skriver United States Dollars five million, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pansetter en 50.000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 26.5.2014 (dok.nr.: 7842) er slettet. Samtykke fra panthaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna foreligger i brev datert 4.4.2019 og i brev datert 27.11.2019
  Sletting av pant