Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  190
  Gyldig fra dato
  10.09.1993
  Gyldig til dato
  10.09.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  22332
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  50.00000
  Petoro AS
  40.00000
  TotalEnergies EP Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  2838
  01.06.2006
  Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 079 har i forbindelse med samordning av petroleumsvirksomhet iht petroleumsloven § 4-7, etter avtale fått overført retten til å utvinne petroleum fra et område innfor utvinningstillatelse 190 som er benevnt "Delta Extension". Rettigheter og plikter vedrørende overdragelsen er regulert i "Agreement between the PL 190 Group and the PL 079 Group Relating to the Delta Extension", datert 28. juni 2005.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  889
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 190 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1009
  19.03.1998
  Den norske stats oljeselskap a.s har overdratt sin 10,0% andel i tillatelsen til Elf Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1037
  22.06.1998
  Enterprise Oil Norwegian AS har overdratt en 5% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS med virkning fra 1. oktober 1997.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1047
  23.10.1998
  Enterprise oil Norwegian AS har overdratt sin 10,0% andel i utvinningstillatelsen til Total Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1347
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1567
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1690
  17.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1720
  21.01.2002
  Total Norge AS er innfusjonert i TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1881
  17.10.2002
  Petoro AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2033
  23.06.2003
  TotalFinaElf Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2508
  06.12.2004
  Total E&P Norge AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2838
  01.06.2006
  Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 079 har i forbindelse med samordning av petroleumsvirksomhet iht petroleumsloven § 4-7, etter avtale fått overført retten til å utvinne petroleum fra et område innfor utvinningstillatelse 190 som er benevnt "Delta Extension". Rettigheter og plikter vedrørende overdragelsen er regulert i "Agreement between the PL 190 Group and the PL 079 Group Relating to the Delta Extension", datert 28. juni 2005.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3196
  25.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3336
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3480
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3832
  22.05.2008
  Oljedirektoratet har i brev "ref: OD 01/2183"den 22.07.2002 vedtatt forlengelsen av tillatelsen til 10.09.2032.
  Andre meldinger
  4134
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 10% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4768
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12836
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  16096
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger