Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  571
  Gyldig fra dato
  04.02.2011
  Gyldig til dato
  04.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  20108024
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5713
  02.03.2011
  Utvinningstillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5761
  16.03.2011
  Petro-Canada Norge AS har endret navn til Suncor Energy Norge AS med virkning fra 28.2.2011.
  Andre meldinger
  6429
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6720
  14.12.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 3,500,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 14.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7267
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 571 til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6429) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7298
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100 Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7682
  24.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 3,500,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tremilliarderfemhundremillioner pluss ti prosent, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 13.12.2012 (dok.nr.: 6720) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.2.2014.
  Sletting av pant
  7793
  07.04.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver United States Dollars two billion and five hundred million, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7298) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 1.4.2014.
  Sletting av pant
  7987
  07.08.2014
  Suncore Energy Norge AS har i brev datert 29.1.2014 til Olje- og energidepartementet søkt om å videreføre utvinningstillatelse 571 og bore undersøkelsesbrønn. Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.7.2014 om at de har vurdert søknaden og innvilger søknaden som omsøkt, jf. utvinningstillatelse pkt 4,b.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8098
  01.10.2014
  Suncor Energy AS har overdratt en 40 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8116
  08.10.2014
  Olje- og energidepartementet har i brev av 23.7.2014 godkjent at Det norske oljeselskap AS overfører sine 40 % andeler til Suncor Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8327
  10.11.2014
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.11.2014 at den initielle perioden forlenges til 4.2.2018 jf. petoleumsloven §3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10286
  07.12.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.12.2015 at initiell periode forlenges til 4.2.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11585
  27.03.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.3.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 4.2.2017, jf. utvinningstillatelse 571 pkt. 4c.
  Andre meldinger