Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  867
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  09.02.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  28948630
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17029
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11497
  10.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  13058
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13206
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13452
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13958
  05.04.2019
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2019 at initiell periode forlenges til 10.8.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15634
  21.10.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.10.2020 at initiell periode forlenges til 10.2.2026, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16453
  27.01.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Lime Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16625
  18.02.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS pantobligasjon stor NOK 600 000 000, skriver norske kroner seks hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16677
  11.03.2022
  I henhold til endringsavtale 1 inngått 7.2.2022 og godkjenningsbrev fra OED datert 10.3.2022 har Equinor Energy AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Aker BP ASA har overtatt Equinor Energy AS sin deltakerandel på 30 % med virkning fra 10.8.2021.
  Uttreden av tillatelse
  16678
  15.03.2022
  I henhold til endringsavtale 1 inngått 7.2.2022 og godkjenningsbrev fra OED datert 10.3.2022 har Neptune Energy Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Aker BP ASA har overtatt Neptune Energy Norge AS sin deltakerandel på 30 % med virkning fra 10.8.2021.
  Uttreden av tillatelse
  16987
  08.07.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16625 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 7.7.2022.
  Sletting av pant
  17029
  08.07.2022
  Lime Petroleum AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee ASPantobligasjon stor NOK 1 500 000 000, skriver Norwegian kroner onebillionfivehundredmillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 23.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17671
  06.02.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.2.2023 at initiell periode forlenges til 10.2.2027, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18464
  17.04.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 17.04.2024 at utvinningstillatelse 867 bortfaller med virkning fra 10.02.2024, jf. arbeidsforpliktelsen pkt. 4c) og vedtak om fristforlengelse 06.02.2023.
  Bortfall av tillatelse