Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1060
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.05.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  36465337
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15346
  02.04.2020
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16148
  31.08.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 9 % deltakerandel i tillatelsen til Longboat Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17281
  26.10.2022
  Chrysaor Norge AS har endret foretaksnavn til Harbour Energy Norge AS med virkning fra 24.10.2022
  Navnendring rettighetshaver
  17881
  25.05.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.05.2023 at utvinningstillatelse 1060 anses som bortfalt med virkning fra 14.05.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b) og vedtak om fristforlengelse 20.01.2023.
  Bortfall av tillatelse