Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1014
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  01.03.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  34040663
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  80.00000
  OKEA ASA
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18010
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13907
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16948
  20.06.2022
  I henhold til brev fra Equinor datert 24.2.2022 om endringer i partnerskapet og godkjenningsbrev fra OED datert 25.3.2022 har Wellesley Petroleum AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Equinor Energy AS har overtatt Wellesley Petroleum AS deltakerandel på 30 % med virkning fra 1.3.2022
  Uttreden av tillatelse
  17423
  02.12.2022
  Equinor Energy AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2022 og virkningsdato 1.8.2022.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17661
  02.02.2023
  OKEA ASA pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 21.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18010
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18054
  21.09.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 17661er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 19.9.2023.
  Sletting av pant
  18432
  21.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 20.03.2024 at initiell periode forlenges til 01.03.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode