Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  636
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  22.02.2044
  NPDID for utvinningstillatelser
  21561151
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  INPEX Idemitsu Norge AS
  30.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  30.00000
  Vår Energi ASA
  30.00000
  Sval Energi AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14468
  11.11.2019
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale London Branch stor USD 600 000 000, skriver United States dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.10.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15559
  17.06.2020
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.5.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15718
  18.12.2020
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17189
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17383
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.12.2020 (dok.nr. 15718). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6237
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6542
  26.06.2012
  Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner tomilliarder 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev datert 19.6.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6890
  19.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7105
  01.07.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.6.2013 at initiell periode forlenges til 3.2.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7890
  23.06.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 000 000 000 skriver norske kroner to milliarder, hvor Spring Energy Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 22.6.2012 (dok.nr.: 6542) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 16.6.2014.
  Sletting av pant
  10479
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10498
  29.01.2016
  ENGIE E&P Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.1.2016 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11676
  28.06.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 20% deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøtet er gjennomføringsdato 22.6.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12437
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12562
  23.03.2018
  Pandion Energy AS pansetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Panteobligasjon storUSD 360 000 000, skriver United States Dollars three hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 19.3.2018 gitt samtykkei medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13814
  07.02.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.2.2019 at initiell periode forlenges til 22.2.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14011
  20.05.2019
  Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Stor USD 2 200 000 000 skriver United States Dollars two-billion two-hundred millon. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23. april 2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14266
  01.07.2019
  I medhold av utvinningstillatelse 636 punkt 8 gir Olje- og energidepartementet i brev av 27.6.2019 dispensasjon fra punkt 1 bokstav d) og e) i utvinningstillatelsen, slik at denne i sin helhet overføres til forlengelsesperioden med varighet til 22.2.2044, jf lov 29. november 1966 nr 72 om petroleumsloven § 3-9 annet ledd
  Andre meldinger
  14456
  31.10.2019
  Wellesley Petroleum AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14468
  11.11.2019
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale London Branch stor USD 600 000 000, skriver United States dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.10.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15145
  27.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 360,000,000 skriver United States Dollars Three Hundred and sixty Million, hvor Pandion Energy AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 23.3.2018 (dok.nr.: 12562) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 20.12.2019.
  Sletting av pant
  15149
  30.12.2019
  Pandion Energy AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Solveig Gas Norway AS. Iht. til skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15202
  22.01.2020
  Solveig Gas Norway AS, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 9.1.2020, endret foretaksnavn til Sval Energi AS.
  Andre meldinger
  15204
  22.01.2020
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Stor NOK 13,000 000 000, skriver Norwegian kroner thirteen billion. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15222
  06.02.2020
  Pandion Energy AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 3.2.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15558
  12.06.2020
  Neptune Energy Norge AS pantsatte sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 20.5.2019. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Citibank, N. A., London Branch datert 10.6.2020 og fra Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15559
  17.06.2020
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver United States Dollars six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.5.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15718
  18.12.2020
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15701
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 16.1.2020 (dok.nr.: 15204) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  15927
  13.04.2021
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16655
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17189
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17383
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.12.2020 (dok.nr. 15718). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18082
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15927 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant
  18203
  01.02.2024
  Pantobligasjon med dokumentnummer 14011 og 15558 er slettet. Samtykke fra panthaver Citibank, N.A., London Branch foreligger datert 11.01.2024.
  Sletting av pant
  18248
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024
  Navnendring rettighetshaver
  18257
  15.02.2024
  Neptune Energy Norge AS har endret foretaksnavn til Vår Energi Norge AS med virkning fra 31.01.2024
  Navnendring operatør
  18318
  28.02.2024
  Registrering datert 12.06.2020 er oppdatert ved å oppheve konferering for å rette på navn i tekst fra Neptune E&P Norge AS til Neptune Energy Norge AS. Registrering datert 01.02.2024 er oppdatert ved å oppheve konferering for å ta med panteforhøyelse ifm sletting av pant for Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  18556
  10.06.2024
  Vår Energi Norge AS og Vår Energi ASA har fusjonert 08.06.2024. Alle eiendeler i Vår Energi Norge AS er overtatt av Vår Energi ASA. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 29.04.2024, jf. petroleumsloven § 10-12 og lagringsforskriften § 11-13.
  Navnendring operatør
  18555
  10.06.2024
  Vår Energi Norge AS og Vår Energi ASA har fusjonert 08.06.2024. Alle eiendeler i Vår Energi Norge AS er overtatt av Vår Energi ASA. Energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 29.04.2024, jf. petroleumsloven § 10-12 og lagringsforskriften § 11-13.
  Navnendring rettighetshaver