Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  727
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.02.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  24213982
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7621
  20.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  8047
  11.09.2014
  Concedo ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 350 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8872
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10785
  05.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.4.2016 at initiell periode forlenges til 7.8.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11556
  16.03.2017
  Pantobligasjon pålydende NOK 350,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent, hvor Concedo ASA sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.9.2014 (dok.nr.: 8047) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2017
  Sletting av pant
  12376
  12.02.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.2.2018 at utvinningstillatelse 727 anses som bortfalt med virkning fra 7.2.2018, jf. utvinningstillatelsen pkt. 4 b.
  Andre meldinger