Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  807
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  05.05.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  27395665
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10652
  08.03.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11939
  10.10.2017
  DONG E&P Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 29.9.2017, endret foretaksnavn til INEOS E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  12572
  05.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2018 at initiell periode forlenges til 5.8.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13075
  31.05.2018
  INEOS E&P Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til OMV (Norge ) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13099
  31.05.2018
  Edison Norge AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14388
  23.08.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.8.2019 at initiell periode forlenges til 5.5.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15579
  02.07.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.7.2020 at utvinningstillatelse 807 anses som bortfalt fra og med 6.5.2020, jf. utvinningstillatelse 807 pkt. 4b.
  Andre meldinger