Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  029
  Gyldig fra dato
  23.05.1969
  Gyldig til dato
  31.12.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  21020
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Vår Energi ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Vår Energi ASA
  85.00000
  PGNiG Upstream Norway AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18352
  13.03.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 15,00 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale. Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred millionPantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  783
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 029 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  2593
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  10374
  31.12.2015
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt en 15% andel i tillatelsen til LOTOS Exploration and Production Norge AS. Iht til skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10375
  31.12.2015
  LOTOS Exploration and Production Norge AS pantsetter 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for ExxonMobil Exploration and Production Norway AS stor NOK 1 481 400 000. Skriver norske kroner en milliard fire hundre og åttien million firehundre tusen. Pantsettelsen skal skje som ledd i en overdragelse av bl.a. deltakerandeler fra ExxonMobil til Lotos, til sikring av oppbygging av en egen konto. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10381
  04.01.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.6.2008 at gyldighetsperiode forlenges til 31.12.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  13254
  21.11.2018
  LOTOS Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for ExxonMobil Exploration and Production Norway AS. Pantobligasjon stor NOK 1 481 000 000, skriver one billion four hundred eighty-one million Norwegian kroner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13269
  22.11.2018
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 481 000 000 skriver one billion four hundred eighty-one million Norwegian kroner, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for ExxonMobil Exploration and Production Norway AS datert 30.12.2015 (dok.nr.: 10375) er slettet.
  Sletting av pant
  13944
  21.03.2019
  Lotus Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor USD 400 000 000, skriver United States Dollars four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13993
  09.05.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 1 481 000 000 skriver one billion four hundred eighty-one million Norwegian kroner, i LOTOS Exploration and Production Norge AS sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for ExxonMobil Exploration and Production Norway AS datert 20.11.2018 (dok.nr.: 13254) er slettet. Samtykke fra panthaver ExxonMobil Exploration and Production Norway AS foreligger i brev datert 9.5.2019.
  Sletting av pant
  14793
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 85 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019 samtidig er operatørskapet overført fra ExxonMobil Exploration and Production Norway AS ti lVår Energi AS med virkning fra gjennomføringsdato av overdragelse i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.11.2019, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15122
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 85 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16244
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15122 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16507
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17337
  10.11.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13944. er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 8.11.2022.
  Sletting av pant
  17838
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18352
  13.03.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 15,00 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale. Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred millionPantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse