Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  644 B
  Gyldig fra dato
  05.02.2016
  Gyldig til dato
  31.12.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  27434494
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OMV (Norge) AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  40.00000
  OMV (Norge) AS
  30.00000
  DNO Norge AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  10637
  08.03.2016
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10852
  11.05.2016
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor NOK 2,400 000 000, skriver norske kroner 2 milliarder fire hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.3.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11077
  11.07.2016
  Repsol Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Skagen44 AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 5.2.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11410
  02.01.2017
  Skagen44 AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 05.02.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12254
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12988
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13173
  03.09.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13274
  29.11.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.11.2018 at initiell periode forlenges til 3.2.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13413
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14024
  22.05.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til DNO North Sea (Norge) AS med virkning fra 21.5.2019.
  Andre meldinger
  14340
  05.08.2019
  Med henvisning til brev fra Arntzen de Besche datert 24.6.2019 har Olje- og energidepartementet i brev av 26.6.2019 gitt samtykke til å overføre panteretten i utvinningstillatelsen, dok. nr. 10852 under henholdsvis EFF låneavtale og RBB låneavtale fra BNP Paribas til Danske Bank A/S, jf. petroleumsloven § 6-2
  Andre meldinger
  14512
  15.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 2 400 000 000 skriver Norwegian kroner two billion four hundred million, i DNO North Sea (Norge) AS sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Danske Bank A/S datert 22.4.2016 (dok.nr.: 10852) er slettet. Samtykke fra panthaver Danske Bank A/S foreligger datert 5.11.2019
  Sletting av pant
  14981
  23.12.2019
  DNO North Sea (Norge) AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16469
  07.02.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.2.2022 at initiell periode og varigheten forlenges til 31.12.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første og andre ledd
  Andre meldinger
  16847
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17730
  28.02.2023
  Sval Energi AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.2.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse