Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  722
  Gyldig fra dato
  21.06.2013
  Gyldig til dato
  20.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  23383882
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7182
  03.07.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7216
  16.08.2013
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 950 000 000, skriver norske kroner ni hundre og femti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7601
  11.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel forSkandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skrivernorske kroner tre hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿ ogenergidepartementet har i brev av 19.12.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7977
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7960
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 11.2.2014 (dok.nr.7601) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant
  8011
  02.09.2014
  Tullow Oil Norge AS har overdratt 15 % andel i tillatelsen til Brigde Energy Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 29.08.2014 og virkningsdato 01.01.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8265
  17.10.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, (dok. nr. 7216, registrert 16.8.2013) i North Energy ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %.Pantehaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant fra 20 % til 10 % i brev datert 15.10.2014.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8273
  03.11.2014
  North Energy ASA har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Explora Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.7.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8367
  01.12.2014
  Bridge Energy Norge AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8701
  21.01.2015
  Pantobligasjon stor NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner datert 16.8.2013 (dok. nr. 7216) hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel, redusert til 10 % den 17.10.2014 (dok. nr 8265) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 14.1.2015
  Sletting av pant
  8704
  21.01.2015
  Dok.nr 8265 er slettet som følge av sletting dok.nr 7216
  Sletting av pant
  9478
  30.04.2015
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syvhundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9457
  30.04.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 475,000,000 skriver norske kroner firehundreogsytifemmillioner , hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 17.7.2014 (dok.nr.: 7977) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger datert 17.4.2015.
  Sletting av pant
  9976
  14.07.2015
  Rocksource Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til Pure E&P Norway AS med virkning fra 2.7.2015
  Andre meldinger
  10109
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10120
  16.09.2015
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 10% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA som agent for et banksyndikat. Panteobligasjon stor NOK 900,000,000, skriver nihundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.8.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10127
  02.10.2015
  Tullow Oil Norge AS har overdrat sin 15 % andel i tillatelsen til E.ON E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10139
  02.10.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Pure E&P Norway AS tidligere Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) as Original Lender and Agent datert 23.4.2015 (dok.nr.: 9478) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Baken AB foreligger datert 28.9.2015.
  Sletting av pant
  10183
  30.10.2015
  North Energy ASA har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.10.2015 og virkningsdato 1.1.2015
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10487
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10432
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10702
  15.03.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 900 000 000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor North E & P AS (tidligere Explora Petroleum AS) pantsetter sin 10.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA datert 7.9.2015 (Dok.nr.: 10120) er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR- Bank ASA foreligger i brev datert 11.3.2016
  Sletting av pant
  10832
  29.04.2016
  Explora Petroleum AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.4.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10957
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  10984
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  10922
  27.05.2016
  Pure E&P Norway AS har endret foretaksnavn til Point Resources AS med virkning fra19.5.2016
  Andre meldinger
  11189
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11228
  24.10.2016
  Point Resources AS har overdratt en 35 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11456
  10.02.2017
  Operatørskapet er overført fra Engie E&P Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 9.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11601
  31.03.2017
  Engie E&P Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2017 og virkningsdato 1.1.2017
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11603
  31.03.2017
  Engie E&P Norge AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2017 og virkningsdato 1.1.2017
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12050
  01.12.2017
  DEA Norge AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12998
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13134
  15.06.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 14.6.2018 at initiell periode forlenges til 21.12.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14436
  18.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.9.2019 at initiell periode forlenges til 21.6.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15445
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15461
  21.04.2020
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor 13,000,000,000, skriver norske kroner tretten millarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje og energidepartementet har i brev av 3.4.2020 gitt samtykke i medhold til petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15496
  12.05.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 12.5.2020 at initiell periode forlenges til 21.6.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  15512
  08.06.2020
  Sval Energi AS og Capricorn Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler og operatørskap i Capricorn Norge AS er overtatt av Sval Energi AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen og endring av operatørskap i brev datert 13.5.2020 og 18.5.2020, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15703
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 6.4.2020 (dok.nr.: 15461) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  16474
  10.02.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.2.2022 at utvinningstillatelse 722 anses som oppgitt med virkning fra 21.12.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger