Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  617
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  29.12.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  21561629
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6223
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6571
  18.09.2012
  Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 440,000,000, skriver norske kroner firehundreogførti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.09.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7121
  01.07.2013
  Valiant Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til Ithaca Petroleum Norge AS med virkning fra 27.6.2013
  Andre meldinger
  7157
  03.07.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 50.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.5.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7563
  24.01.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 440,000,000 skriver norske kroner firehundreogførtimillioner, hvor Bridge Energy Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 18.9.2012 (dok.nr.: 6571) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.1.2014.
  Sletting av pant
  7595
  05.02.2014
  Olje¿ og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.2.2014 at initiell periode forlenges til 3.2.2020, jf. petroleumsloven § 3¿9 første ledd.
  Andre meldinger
  8363
  01.12.2014
  Bridge Energy Norge AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8574
  24.12.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, (dok.nr.7157, registrert 3.7.2013) i Ithaca Petroleum Norge AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 35 %. Panthaver BNP Paribas samtykker til reduksjon fra 50 % til 35 % i brev datert 22.12.2014.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8592
  30.12.2014
  Ithaca Petroleum Norge AS har overdratt en 15% andel i tillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 17.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8753
  29.01.2015
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner nihundredmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.1.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8792
  06.02.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.2.2015 at initiell periode forlenges til 3.11.2020, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9963
  14.07.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner datert 1.7.2013 (dok. nr. 7157) hvor Ithaca Petroleum Norge AS pantsatte sin 50 % deltakerandel, redusert til 35% den 19.12.2014 (dok. nr. 8574) i utvinningstillatelsen til BNP Paribas, er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger i brev datert 23.6.2015
  Sletting av pant
  9964
  14.07.2015
  Dok nr 8574 er slettet som følge av sletting dok nr 7157.
  Sletting av pant
  10061
  07.09.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til MOL Norge AS med virkning fra 4.9.2015
  Andre meldinger
  10106
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10345
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 28.1.2015 (dok.nr.: 8753) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  10396
  11.01.2016
  Premier Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske Oil AS med virkning fra 6.1.2016
  Andre meldinger
  10624
  02.03.2016
  Det norske Oil AS har overdratt sin 35 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10955
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11175
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11216
  05.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt sin 35 % deltakerandel i tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11217
  06.10.2016
  Point Resources AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.216 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11235
  11.11.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.11.2016 at initiell periode forlenges til 3.2.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12684
  25.04.2018
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til MOL Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 23.4.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13072
  24.05.2018
  MOL Norge AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 22.5.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14013
  21.05.2019
  MOL Norge AS har overdratt en 30 % deltakerandel i tillatelsen til Wintershall Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 15.5.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14699
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15816
  26.02.2021
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Pandion Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 26.2.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16225
  04.11.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.11.2021 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra og med 30.12.2021. jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger