Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
23.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  026 B
  Gyldig fra dato
  10.06.2013
  Gyldig til dato
  23.05.2025
  NPDID for utvinningstillatelser
  23433796
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  87.70000
  PGNiG Upstream Norway AS
  12.30000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  18350
  13.03.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 12,30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale. Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred millionPantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7194
  25.07.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7345
  01.10.2013
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 62.13% andel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA.Ihht skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2013 og virkningsdato 10.6.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7463
  10.12.2013
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Det norsk oljeselskap ASA i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.12.2013, jf. peroleumsloven § 3-7 andre ledd
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7506
  08.01.2014
  Centrica Resources (Norge) AS overdrar en 7,870 % deltakerandel i tillatelsen til LOTOS Exploration and Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7576
  04.02.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 7,870 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Polski Spolka Akcyjna. Første prioritet panteobligasjon stor USD 135,000,000, skriver amerikanske dollar etthundreogtrettifemmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant. OED presiserer i brev av 30.1.2014 at departementets samtykke av 28.1.2014 både gjelder en lånefasilitet fra Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Ackcyjna og i forhold til en garantifasilitet som skal gis ifm sikkerhetsavtalen inngått med Centrica vedrørende Lotos fjerningsansvar under de pantsatte utvinningstillatelser.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7849
  26.05.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 7,870 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Oszczednosci Polski Spolka Akcyjna. Delt første prioritet panteobligasjon stor USD 5,000,000, skriver amerikanske dollar femmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Det nye pant skal være sidestilt med første pant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8120
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 62,130000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9856
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 62,130000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11074
  05.07.2016
  Centrica Resources Norge AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11129
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11315
  20.12.2016
  Aker BP ASA har overdratt en 1,87 % deltakerandel i tillatelsen til LOTOS Exploration & Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 20.12.2016 og virkningsdato 1.7.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11316
  20.12.2016
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter en 1.87 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for pantehaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna. Stor USD 140 000 000, skriver amerikanske dollar et hundre og førti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.12.2016 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11809
  29.08.2017
  Aker BP ASA pantsetter en 28.13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 4 400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 22.08.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør en såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11911
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 62,130000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9856) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  14094
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Aker BP ASA en 28.13 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 29.8.2017 (dok.nr.: 11809) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14091
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Det norske Oljeselskap ASA en 62.130000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8120) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  14781
  04.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 5. 000 000 skriver United States Dollars five million, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pansetter en 7.870 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 26.5.2014 (dok.nr.: 7849) er slettet. Samtykke fra panthaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna foreligger i brev datert 4.4.2019 og i brev datert 27.11.2019
  Sletting av pant
  14780
  04.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 135. 000 000 skriver United States Dollars one hundred and thirty five millionfive million, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pansetter sin 7.870 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 4.2.2014 (dok.nr.: 7576) er slettet. Samtykke fra panthaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna foreligger i brev datert 4.4.2019 og i brev datert 27.11.2019
  Sletting av pant
  16131
  19.08.2021
  Pantobligasjon pålydende USD 140 000 000, skriver United States Dollars one hundred forty million, i Lotos Exploration and Production Norge AS sin 1.87 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 20.12.2016 (dok.nr.: 11316) er slettet. Samtykke fra Mortifikasjonsdom foreligger datert 9.8.2021.
  Sletting av pant
  16456
  27.01.2022
  Aker BP ASA har overdratt en 2.56 % deltakerandel i tillatelsen til Lotos Exploration & Production Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  17836
  03.05.2023
  LOTOS Exploration and Production Norge AS har overdratt sin 12.30 % andel i tillatelsen til PGNiG Upstream Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 2.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18350
  13.03.2024
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 12,30 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale. Pantobligasjon stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred millionPantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Energidepartementet har i brev av 20.11.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse