Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  907
  Gyldig fra dato
  02.03.2018
  Gyldig til dato
  02.03.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  30674106
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12626
  23.04.2018
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  13066
  22.05.2018
  Maersk Oil Norway AS og Total E&P Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler i Maersk Oil Norge AS er overtatt av Total E&P Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13317
  03.12.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15821
  03.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.3.2021 at utvinningstillatelse 907 anses som bortfalt med virkning fra og med 3.3.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b).
  Andre meldinger