Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  418
  Gyldig fra dato
  16.02.2007
  Gyldig til dato
  16.02.2041
  NPDID for utvinningstillatelser
  4238348
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Wintershall Dea Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Sval Energi AS
  45.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  39.00000
  Pandion Energy AS
  10.00000
  OKEA ASA
  6.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  15716
  18.12.2020
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15961
  14.04.2021
  Sval Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  16921
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter en 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17145
  29.07.2022
  Pandion Energy Norge AS pantsetter sin 10% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 360,000,000, skriver United States Dollars Three Hundred and Sixty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 29.7.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17363
  15.11.2022
  Sval Norge AS pantsatte en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 25.3.2021 (dok.nr. 15961). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  17364
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.12.2020 (dok.nr. 15716).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  17397
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16921).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  18006
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 6 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3004
  22.03.2007
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisterert.
  Ny tillatelse
  4112
  05.02.2009
  Revus Energy ASA har endret navn til Wintershall Norge ASA, med virkning fra 17.01.2009.
  Andre meldinger
  4382
  15.04.2009
  PA Resources Norway AS har endret navn til Bayerngas Produksjon Norge AS med virkning fra 21.1.2009
  Andre meldinger
  4591
  28.10.2009
  Edison International S.P.A har endret navn til Edison International Norway Branch med virkning fra 8.5.2007.
  Andre meldinger
  5273
  08.03.2010
  Premier Oil Norge AS overdrar sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Wintershall Norge ASA med virkning fra 5. mars 2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5480
  03.09.2010
  Bayerngas Produksjon Norge AS overdrar sin 20 % deltakerandel til Bayerngas Norge AS med virkning fra 23.3.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5501
  08.09.2010
  Nexen Exploration Norge AS overdrar sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Wintershall Norge ASA med virkning fra 31.8.2010. Wintershall Norge overtar som operatør for utvinningstillatelsen, ref brev fra Olje- og energidepartementet datert 24.8.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5530
  04.10.2010
  Wintershall Norge ASA overdrar en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Agora Oil & Gas AS med virkning fra 30.9.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6043
  13.12.2011
  Agora Oil & Gas AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 29.11.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6344
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  6554
  07.08.2012
  Wintershall Norge AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til RWE Dea Norge AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7034
  29.04.2013
  Agora Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Capricorn Norge AS fra 20.04.2013
  Andre meldinger
  8551
  22.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.12.2014 at initiell periode forlenges til 16.2.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8896
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9174
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  10389
  07.01.2016
  Olje- og energidepartementet gir i brev av 5.1.2016 dispensajon fra gjenværende deler av arbeidsforpliktelsen i PL 418 punkt 4, jf. punkt 8. I medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd og utvinningstillatelsens punkt 1c vil PL 418 videreføres til forlengelsesperioden den 16.2.2016 med varighet til 16.2.2041 , jf. petroleumsloven § 10-18.
  Andre meldinger
  12197
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13401
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13702
  21.12.2018
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Stor USD 1 200 000 000, skriver United States Dollars one billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 21.8.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14604
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14644
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14737
  29.11.2019
  Capricorn Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til ONE-Dyas Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14735
  29.11.2019
  Reduksjon av pantsettelse, (dok nr 13702) registrert 21.12.2018 i Capricorn Norge AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen, fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % ref. brev datert 19.11.2019
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14731
  29.11.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 500 000 000 skriver norske kroner femhundremillioner, i Agora Oil & Gas AS sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 7.12.2011 (dok.nr.: 6043) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger i brev datert 28.11.2019.
  Sletting av pant
  15029
  23.12.2019
  ONE-Dyas pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for ABN AMRO Bank N.V. Stor USD 1 320 000 000, skriver United States Dollar one billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15177
  13.01.2020
  ONE-Dyas Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for NIBC Bank N.V.. Stor USD 120 000 000, skriver United States Dollar one hundred and twenty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15246
  28.02.2020
  Dok. nr. 14735 er slettet som følge av sletting av dok. nr. 13702
  Sletting av pant
  15245
  28.02.2020
  Pantobligasjon pålydende USD 1 200 000 000 skriver United States Dollars one billion two hundred million, datert 20.12.2018 (dok. nr. 13702) hvor Capricorn Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel, redusert fra 20 % til 10 % den 29.11.2019 (dok. nr. 14735) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.1.2020.
  Sletting av pant
  15459
  21.04.2020
  Capricorn Norge AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Stor 13,000,000,000, skriver norske kroner tretten millarder. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje og energidepartementet har i brev av 3.4.2020 gitt samtykke i medhold til petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15510
  08.06.2020
  Sval Energi AS og Capricorn Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler og operatørskap i Capricorn Norge AS er overtatt av Sval Energi AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen og endring av operatørskap i brev datert 13.5.2020 og 18.5.2020, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15716
  18.12.2020
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 15.12.2020 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15699
  18.12.2020
  Pantobligasjon pålydende NOK 13 000 000 000 skriver Norwegian kroner thirteen billion, i Capricorn Norge AS sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) datert 6.4.2020 (dok.nr.: 15459) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ref. påtegning på pantedokument datert 16.12.2020
  Sletting av pant
  15925
  13.04.2021
  Sval Energi AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15952
  14.04.2021
  Edison Norge AS har, i henhold til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling av 25.3.2021, endret foretaksnavnet til Sval Norge AS
  Andre meldinger
  15961
  14.04.2021
  Sval Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15964
  14.04.2021
  Sval Norge AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor, USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.4.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15976
  19.04.2021
  Sval Norge As har overdratt sin 15% deltakerandel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 16.4.2021 og virkningsdato 1.1.2021. Panthaver Nordea Bank Abp, Filial i Norge har gitt samtykke til overdragelsen i brev datert 25.3.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16230
  05.11.2021
  Eksisterende pant ( Dok.nr 15177 ), der ONE-Dyas Norge AS er pantsetter, overføres fra NIBC Bank N.V. til Wilmington Trust ( London ) Limited. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.8.2021 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd.
  Andre meldinger
  16480
  11.02.2022
  Pantobligasjon ( Dok.nr 15961 ), der Sval Norge AS er pantsetter, overføres til Sval Energi AS som ny pantsetter. DNB Bank ASA, som panthaver, har samtykket til overdragelsen ved signatur på pantedokumentet.
  Andre meldinger
  16483
  11.02.2022
  Pantobligasjon ( Dok.nr 15964 ), der Sval Norge AS er pantsetter, overføres til Sval Energi AS som ny pantsetter. Nordea Bank Abp, filial i Norge, som panthaver, har samtykket til overdragelsen ved signatur på pantedokumentet.
  Andre meldinger
  16869
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16942
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16921
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter en 20 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16960
  30.06.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15177 er slettet. Samtykke fra panthaver Wilmington trust (London) Limited foreligger datert 13.5.2022
  Sletting av pant
  16959
  30.06.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15029 er slettet. Samtykke fra panthaver ABN AMRO Bank N.V. foreligger datert 19.5.2022
  Sletting av pant
  17142
  29.07.2022
  ONE-Dyas Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 30.6.2022, endret foretaksnavn til Pandion Energy Norge AS.
  Navnendring rettighetshaver
  17145
  29.07.2022
  Pandion Energy Norge AS pantsetter sin 10% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 360,000,000, skriver United States Dollars Three Hundred and Sixty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 29.7.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17312
  01.11.2022
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 6.000 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 01.11.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17353
  14.11.2022
  Pandion Energy AS og Pandion Energy Norge AS har fusjonert 1.11.2022. Alle eiendeler i Pandion Energy Norge AS er overtatt av Pandion Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 14.10.2022, jf.petroleumsloven § 10-12. DNB Bank ASA samtykker i brev datert 8.11.2022 til at pantobligasjon ( Dok.nr 17145 ), overføres fra Pandion Energy Norge AS til Pandion Energy AS, som pantsetter.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17364
  15.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.12.2020 (dok.nr. 15716).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17363
  15.11.2022
  Sval Norge AS pantsatte en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 25.3.2021 (dok.nr. 15961). Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17397
  16.11.2022
  Sval Energi AS pantsatte en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000,skriver United States Dollars Eight hundred and forty million, 16.6.2022 (dok.nr. 16921).Pantebeløpet forhøyes til USD 1 620 000 000, skriver One billion six hundred and twenty million United States Dollars.Panteforhøyelsen er godkjent av Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17478
  23.12.2022
  OKEA ASA pantsetter sin 6 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 3.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18006
  20.09.2023
  Okea ASA pantsetter sin 6 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 500 000 000, skriver United States Dollars five hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 4.9.2023 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18046
  21.09.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 17478 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 19.9.2023.
  Sletting av pant
  18103
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16942 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant
  18104
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15964 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant
  18105
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15925 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant