Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  385
  Gyldig fra dato
  06.01.2006
  Gyldig til dato
  06.09.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  3811602
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6755
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  6989
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2763
  03.04.2006
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3246
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3404
  21.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3689
  13.03.2008
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20% andel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,OOO skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3701
  14.03.2008
  Dok nr 3689 er feil registrert erstattes med Dok nr 3702.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  3702
  14.03.2008
  Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20% andel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skrives norske kroner åttehundremillioner 00/100 og USD 25,000,000 skrives USD tjuefemmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av det pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4474
  10.07.2009
  Pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100 og USD 25,000,000 tjuefemmillioner. Dok. nr 3702, registrert 14.03,2008 hvor Norwegian Energy Company AS er pantsetter og SpareBank 1 SR-Bank er panthaver, er slettet.
  Sletting av pant
  4482
  11.07.2009
  Norwegian Energy Company ASA patsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank, DnB NOR Bank ASA og BNP Parisbas (Bankene). Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 1,450,000,000 skriver norske kroner enmilliardfirehundreogfemtimillioner 00/100, pluss USD 25,000,000 skriver tjuefemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartement har i brev av 18.6.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4495
  13.07.2009
  Dok. nr 3702 er slettet og erstattet med dok.nr 4482 på grunn av refinansering av deltakerandel i tillatelsen for å sikre at pantsettelsen sikrer et høyere beløp.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4857
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5275
  10.03.2010
  Statoil Petroleum AS overdrar en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til North Energy AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5356
  20.04.2010
  North Energy AS har endret navn til North Energy ASA med virkning fra 17.12.2009.
  Andre meldinger
  5686
  24.02.2011
  North Energy ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 760,000,000, skriver norske kroner syvhundreogseksti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5913
  29.07.2011
  Wintershall Norge AS har fusjonert med Winteshall Norge ASA som overtakende selskap med virkning fra 16.7.2011.
  Andre meldinger
  5934
  22.08.2011
  Wintershall Norge ASA overdrar sin 20% deltakerandel i tillatelsen til North Energy ASA med virkning fra 31.7.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6193
  02.03.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 760 000 000 skriver norske kroner syvhundreogsekstimillioner 00/100 datert 24.2.2011 (dok. nr. 5686) hvor North Energy ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 14.2.2012.
  Sletting av pant
  6207
  02.03.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6577
  28.09.2012
  North Energy ASA overdrar en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DONG E&P Norge AS med virkning fra 28.9.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6743
  20.12.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.3.2012 (dok. nr.: 6207) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 14.12.2012 og 19.12.2012.
  Sletting av pant
  6755
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6782
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6975
  02.04.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 1,450,000,000 skriver norske kroner enmilliardfirehundreogfemtimillioner, pluss USD 25,000,000 skriver tjuefemmillioner hvor Norwegian Energy Company ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank datert 11.7.2009 (dok. nr.: 4482) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank foreligger i brev datert 20.3.2013.
  Sletting av pant
  6989
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000, skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7351
  03.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.9.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt i sin helhet fra og med 06.9.2013 jf utvinningstillatelse 385 punkt 4c.
  Andre meldinger