Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  027 GS
  Gyldig fra dato
  06.02.2018
  Gyldig til dato
  01.03.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  31166668
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  12591
  17.04.2018
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12706
  02.05.2018
  Olje- og energidepartementet har i brev av 28.2.2018 godkjent fradeling av 027 GS fra 027 B. Gjeldende pantsettelser i 027 B (dok.nr. 12002) vil også omfatte 027 GS.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13621
  10.12.2018
  I forbindelse med at Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018, er operatørskapet overført fra Point Resources AS til Vår Energi AS. Dette i henhold til vedtaksbrevet fra OED datert 12.11.2018
  Andre meldinger
  13580
  10.12.2018
  Point Resources AS og Vår Energi AS har fusjonert den 10.12.2018. Alle eiendeler i Point Resources AS er ved fusjonen overtatt av Vår Energi AS.
  Andre meldinger
  14286
  31.07.2019
  Heftelse i PL 027 GS slettes som følge av at heftelse i PL 027 B er slettet
  Sletting av pant
  14292
  02.08.2019
  Vår Energi AS har overdratt 10% andel i tillatelsen til Mime Petroleum AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 01.08.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14382
  16.08.2019
  Mime Petroleum AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 150 000 000, skriver United States Dollar one hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.8.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16302
  25.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 14382 er slettet. Samtykke fra BNP Paribas foreligger datert 5.11.2021
  Sletting av pant