Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  143
  Gyldig fra dato
  08.07.1988
  Gyldig til dato
  01.01.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  21956
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  856
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 143 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1008
  19.03.1998
  Den norske stats oljeselskap a.s har overdratt sin 20,0% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1061
  26.05.1999
  Amoco Norway AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Phillips Petroleum Norsk AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1084
  09.08.1999
  Enterprise Oil Norwegian AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Phillips Petroleum Norsk AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1322
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1425
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2390
  23.04.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt sin 35 % andel i tillatelsen til Paladin Resources Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2391
  23.04.2004
  Statoil ASA har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Paladin Resources Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2389
  23.04.2004
  Phillips Petroleum Norsk AS har endret navn til ConocoPhillips Skandinavia AS.
  Andre meldinger
  2562
  03.02.2005
  Palandin Resources Norge AS har overdratt en 30% andel i tillatelsen til BG Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2804
  30.05.2006
  Paladin Resources Norge AS har endret navn til Talisman Resources Norge AS.
  Andre meldinger
  2877
  03.10.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt en 15% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2912
  20.11.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til BG Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2922
  14.12.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Talisman Production Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2947
  28.12.2006
  Talisman Production Norge AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3186
  25.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3326
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4060
  30.01.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har overdratt sin 15% eierandel i tillatelsen til ConocoPhillips Skandinavia AS , med virkning fra 1.7. 2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9514
  08.05.2015
  I forbindelse med uttreden av lisensen fra 1.2.2015 for Talisman Energy Norge AS har OED i brev av 10.4.2015 godkjent at Talisman Energy Norge AS overfører en 5,56 % andel til ConocoPhillips Skandinavia AS og en 4,44 % andel til BG Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11104
  06.09.2016
  BG Norge As har overdratt sin 44,44 % andel i tillatelsen til A/S Norske Shell. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11399
  27.12.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.12.2016 at utvinningstillatelse anses som tilbakelevert fra 1.1.2017, jf. petroleumslovens § 3-15.
  Andre meldinger