Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  607
  Gyldig fra dato
  13.05.2011
  Gyldig til dato
  13.05.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  20429121
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5853
  23.06.2011
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  7411
  11.11.2013
  Concedo ASA har overdratt 20 % andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2013 og virkningsdato 01.01.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7915
  01.07.2014
  GDF Suez E&P Norge AS ha overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7916
  01.07.2014
  Concedo ASA har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10031
  26.08.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.8.2015 at utvinningstillatelsen anses som tilbakelevert fra 13.5.2015, jf. utløp av initiell periode.
  Andre meldinger