Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
15.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  048 B
  Gyldig fra dato
  10.01.2001
  Gyldig til dato
  31.12.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  1342723
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5885
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 9,3 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  8053
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 9,30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  8131
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  9887
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1241
  21.03.2001
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt sin 9.3% andel i tillatelsen til AS Pelican.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1240
  21.03.2001
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1267
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1414
  31.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1431
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1709
  21.01.2002
  Elf Petroleum Norge AS har endret navn til TotalFinaElf Exploration Norge AS.
  Andre meldinger
  1777
  03.04.2002
  Panteobligasjon til Nordea Bank Norge ASA stor USD 19.000.000,00 + rente, registrert i Det Norske Oljeselskap AS sin andel.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1804
  08.05.2002
  Pelican AS har endret navn til DONG Norge AS.
  Andre meldinger
  1978
  18.06.2003
  TotalFinaElf Exploration Norge AS har endret navn til Total E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2133
  10.09.2003
  Panteobligasjon til Nordea Bank Norge ASA stor USD 19.000.000,00 + renter, registrert i Det Norske Oljeselskap AS sin andel, slettes.
  Sletting av pant
  2134
  10.09.2003
  Pantobligasjon til Australia and New Zealand Banking Group Limited stor USD 19.000.000,00 + renter, registrert i Det Norske Oljeselskap AS sin andel.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  2376
  26.02.2004
  Pantobligasjo til Australia and New Zealand Banking Group Limited stor USD 19.000.000,00 + renter, dok.nr 2134, slettes.
  Sletting av pant
  2882
  10.10.2006
  DONG Norge AS har endret navn til DONG E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  3042
  03.07.2007
  Det Norske Oljeselskap AS har endret navn til Det Norske Oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  3393
  10.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3599
  13.01.2008
  Det Norske Oljeselskap ASA har endret navn til Noil Energy ASA med virkning fra 16.11.2007
  Andre meldinger
  3873
  08.07.2008
  Olje- og energidepartemet har i brev av 01.07.2008 gitt samtykke etter petroleumsloven § 10-12 til gjennomføring av fusjonsplanen. Finansdepartement har i brev av 24.06.2008 gitt sitt samtykke. NOIL Energy ASA er innfusjonert i Det norske oljeselskap ASA fra 21.05.2008. Fusjonen gjennomføres på følgende måte: NOIL Energy ASA overfører vederlagsfritt alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Det norske oljeselskap ASA i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4242
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 58,9 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4636
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  4721
  06.11.2009
  Dong E&P Norge AS overdrar sin 9,3 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 1. januar 2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4987
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  4933
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5209
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5885
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 9,3 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6004
  22.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5209) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 21.11.2011.
  Sletting av pant
  6457
  10.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver US dollar syvhundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7286
  24.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7252
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 048 B til fordel for DnB Bank ASA datert 10.5.2012 (dok. nr.: 6457) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  8053
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter (tilleggspant) sin 9,30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 1 200 000 000, skriver norske kroner en milliard to hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8131
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8194
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 24.9.2013 (dok.nr.: 7286) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9338
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8131, har etter sletting av dok.nr. 7286 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9887
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10317
  11.12.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 8.12.2015 at utvinningstillatelsen anses som tilbakelevert med virkning 31.12.2015, jf. petroleumsloven § 3-15 andre setning.
  Andre meldinger