Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  871
  Gyldig fra dato
  10.02.2017
  Gyldig til dato
  10.02.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  28973487
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  11500
  10.03.2017
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  12976
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13737
  11.01.2019
  Aker BP ASA har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13990
  03.05.2019
  Equinor Energy AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15827
  08.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.3.2021 at utvinningstillatelse 871 anses som bortfalt med virkning fra og med 11.2.2021, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 c).
  Andre meldinger