Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  521
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  15.08.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463210
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4427
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  4895
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5162
  19.02.2010
  Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner tre hundre millioner pluss ti prosent 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.10.2009 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7129
  01.07.2013
  PGNiG Norway AS har endret foretaksnavn til PGNiG Upstream International AS med virkning fra 15.5.2013
  Andre meldinger
  7355
  03.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.9.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt i sin helhet fra 15.8.2013, jf. utvinningstillatelse 521 punkt 4b.
  Andre meldinger
  7396
  01.11.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK 300,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner trehundre millioner pluss 10 % hvor Svenska Petroleum Exploration AS pantsetter sin 25 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 521 til fordel for DnB Bank ASA datert 19.2.2010 (dok. nr.: 5162) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 29.10.2013.
  Sletting av pant