Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  293 B
  Gyldig fra dato
  15.06.2012
  Gyldig til dato
  11.04.2039
  NPDID for utvinningstillatelser
  21695786
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  51.00000
  DNO Norge AS
  29.00000
  Longboat Japex Norge AS
  10.00000
  INPEX Idemitsu Norge AS
  10.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6548
  30.07.2012
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  7237
  04.09.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.8.2013 at operatørskapet er overført fra Eni Norge AS til Statoil Petroleum AS, jf. petroleumsloven § 3-7 annet ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7991
  12.08.2014
  OED har i brev av 11.2.2014 godkjent endringsavtale 1 som medfører at Eni Norge AS andel som følge av uttreden overføres til Statoil Petroleum AS med en 40 % andel og en 5 % andel til Idemitsu Petroleum Norge AS, jf utvinningstillatelse 293 B punkt 4.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10850
  03.05.2016
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Tullow Oil Norge AS . Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.4.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11025
  08.06.2016
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Origo Exploration Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.05.2016 og virkningsdato 01.01.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11782
  18.07.2017
  Origo Exploration Norway AS har endret foretaksnavn til DNO Norge AS med virkning fra 14.7.2017
  Andre meldinger
  12934
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  15247
  03.03.2020
  Equinor Energy AS har overdratt en 9 % deltakerandel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.2.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16154
  31.08.2021
  Idemitsu Petroleum Norge AS har overdratt en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Longboat Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16645
  01.03.2022
  Idemitsu Petroleum Norge AS har endret navn til INPEX Idemitsu Norge AS fra 31.1.2022
  Andre meldinger
  17967
  25.08.2023
  Longboat Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 14.07.2023, endret foretaksnavn til Longboat Japex Norge AS
  Navnendring rettighetshaver