Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  120 B
  Gyldig fra dato
  06.10.2006
  Gyldig til dato
  23.08.2034
  NPDID for utvinningstillatelser
  4380181
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  83.06452
  Petoro AS
  16.93548
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  3811
  23.04.2008
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3814
  23.04.2008
  I brev av 20.09.2007 har OED utvidet konsesjonstid til 23.08.2023.
  Andre meldinger
  3810
  23.04.2008
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3813
  23.04.2008
  Norske ConocoPhillips er innfusjonert i ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning fra 25.09.2007.
  Andre meldinger
  3812
  23.04.2008
  Norsk Hydro Produksjon AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS. med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4126
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30.064516% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4692
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12893
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14147
  03.06.2019
  ConocoPhillips Skandinavia AS har overdratt sin 13 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.5.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16010
  01.06.2021
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 11 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)