Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  536
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  15.11.2012
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463820
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4442
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  4548
  21.08.2009
  Discover Petroleum AS pantsetter sin 20% deltakerandel i tillatelsen til fordel for Norsk Tillitsmann ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor USD 25,000,000 skrives tjuvefemmilliondollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skridftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4900
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5363
  20.04.2010
  North Energy AS har endret navn til North Energy ASA med virkning fra 17.12.2009.
  Andre meldinger
  5391
  01.06.2010
  Discover Petroleum AS har endret navn til Front Exploration AS med virkning fra 26.5.2010.
  Andre meldinger
  5693
  24.02.2011
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 760,000,000, skriver norske kroner syvhundreogseksti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6214
  02.03.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6202
  02.03.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 760 000 000 skriver norske kroner syvhundreogsekstimillioner 00/100 datert 24.2.2011 (dok. nr. 5693) hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 14.2.2012.
  Sletting av pant
  6598
  10.10.2012
  Pantobligasjon pålydende USD 25,000,000, skriver amerikanskedollartjuefemmillioner 00/100 datert 21.8.2009 (dok. nr. 4548), der Discover Petroleum AS pantsetter sin 20 % deltakerandel (første prioritet) i utvinningstillatelsen til Norsk Tillitsmann ASA er slettet. Samtykke fra panthaver Norsk Tillitsmann ASA foreligger i brev datert 9.10.2012.
  Sletting av pant
  6667
  02.11.2012
  Front Exploration AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 31.10.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6751
  20.12.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 2.3.2012 (dok. nr.: 6214) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 14.12.2012 og 19.12.2012.
  Sletting av pant
  6761
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6864
  22.01.2013
  OED bekrefter i brev datert 17.1.2013 at utvinningstillatelsen bortfaller i sin helhet fra og med 15.11.2012.
  Andre meldinger
  7044
  30.04.2013
  Pantobligasjon pålydende NOK, 950 000 000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 536til fordel for DNB Bank ASA datert 20.12.2012 (dok. nr.:6761) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 23.4.2013
  Sletting av pant