Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.07.2024 - 01:27
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1049
  Gyldig fra dato
  14.02.2020
  Gyldig til dato
  14.02.2030
  NPDID for utvinningstillatelser
  36464742
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  DNO Norge AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  DNO Norge AS
  40.00000
  Longboat Japex Norge AS
  25.00000
  Petoro AS
  20.00000
  Concedo AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15331
  02.04.2020
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16146
  31.08.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Longboat Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16155
  01.09.2021
  Spirit Energy Norway AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Longboat Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16867
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17939
  19.07.2023
  Operatørskapet er overført fra Equinor Energy AS til DNO Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 30.06.2023, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte
  17936
  19.07.2023
  Longboat Energy Norge AS har overdratt en 40 % andel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 14.07.2023 og virkningsdato 14.02.2023.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17932
  19.07.2023
  I henhold til inngått endringsavtale og godkjenningsbrev fra OED datert 16.05.2023 har Equinor Energy AS og Sval Energi AS trådt ut av utvinningstillatelsen. Longboat Energy Norga AS har overtatt Equinor Energy AS deltakerandel på 35 % og Sval Energi AS deltakerandel på 20 % med virkning fra 14.02.2023.
  Uttreden av tillatelse
  18058
  25.09.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.6.2023 at initiell periode forlenges til 14.2.2030, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18117
  07.11.2023
  Longboat Energy Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 14.7.2023, endret foretaksnavn til Longboat Japex Norge AS
  Navnendring rettighetshaver
  18176
  31.01.2024
  Longboat Japex Norge AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til Concedo AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.01.2024 og virkningsdato 01.01.2024.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse