Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.04.2024 - 01:31
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  309
  Gyldig fra dato
  12.12.2003
  Gyldig til dato
  12.12.2012
  NPDID for utvinningstillatelser
  2490982
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2254
  08.01.2004
  Tillatelsen er innført i Peroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2445
  07.10.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 4.7 % andel i tillatelsen til Mobil Development Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2446
  12.10.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 33.6% andel i tillatelsen til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2447
  15.10.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 2.4% andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2555
  26.01.2005
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 15.3% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3229
  01.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3367
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3533
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3785
  28.03.2008
  Norske ConocoPhillips AS er innfusjonert i ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning 25.09.2007.
  Andre meldinger
  3787
  28.03.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt en 4,517180% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3786
  28.03.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt en 0.182820% deltakerandel i tillatelsen til ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4128
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 19.81718% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4841
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7238
  09.09.2013
  Olje - og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.9.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 12.12.2012, jf. utvinningstillatelse 309 punkt 8.
  Andre meldinger