Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  095
  Gyldig fra dato
  09.03.1984
  Gyldig til dato
  31.12.2045
  NPDID for utvinningstillatelser
  21564
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  59.00000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  26.00000
  Equinor Energy AS
  10.00000
  Vår Energi ASA
  5.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  828
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 095 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1298
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1539
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1789
  06.05.2002
  Petoro AS har overdratt en 6% andel i tillatelsen til Norske Conoco A/S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2084
  21.08.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Andre meldinger
  2085
  21.08.2003
  Norske Conoco AS har endret navn til Norske ConocoPhillips AS.
  Andre meldinger
  2162
  13.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2305
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  3444
  27.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3773
  21.03.2008
  Norske ConocoPhillips AS er innfusjonert i ConocoPhillips Skandinavia AS med virkning 25.09.2007.
  Andre meldinger
  4133
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 10% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4815
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12873
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13530
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13687
  19.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 5,00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15108
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 5.0 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15059
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 5,00000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.12.2018 (dok.no 13687) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  16268
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15108 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16571
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  18069
  18.10.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.6.1991 at initiell periode forlenges til 9.3.1993, jf. petroleumsloven § 13, første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18071
  18.10.2023
  Oljedirektoratet bekrefter i brev datert 25.1.1994 at konsesjonstiden forlenges til 9.3.2024, jf. petroleumsloven § 67 nr 3a
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18070
  18.10.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.2.1993 at initiell periode forlenges til 9.3.1994, jf. petroleumsloven § 13, første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18068
  18.10.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.10.1989 at initiell periode forlenges til 9.3.1991, jf. petroleumsloven § 13, første ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  18067
  18.10.2023
  Forlenget initiell periode (10.03.1990 - 09.03.1994) slettes
  18066
  18.10.2023
  Forlenget initiell periode (10.03.1994 - 09.03.2024) slettes
  18344
  12.03.2024
  Energidepartementet bekrefter i brev datert 08.03.2024 at forlenget forlengelsesperiode forlenges til 31.12.2045, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode