Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
24.07.2024 - 01:25
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  127 B
  Gyldig fra dato
  06.02.2015
  Gyldig til dato
  06.02.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  25611917
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  9012
  05.03.2015
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  12735
  14.05.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.5.2018 at initiell periode forlenges til 6.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12921
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13315
  03.12.2018
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 50 % andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13492
  07.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  16417
  29.12.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.12.2021 at initiell periode forlenges til 6.2.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16691
  24.03.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.3.2022 at utvinningstillatelse 127 B anses som bortfalt med virkning fra og med 7.2.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b).
  Bortfall av tillatelse