Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  1116
  Gyldig fra dato
  19.02.2021
  Gyldig til dato
  19.03.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  37819013
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  17456
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 40,0000 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  15884
  08.04.2021
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  16412
  22.12.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.12.2021 at initiell periode forlenges til 19.2.2028, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  17456
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 40,0000 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17885
  25.05.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.05.2023 at utvinningstillatelse 1116 anses som bortfalt med virkning fra 20.03.2023, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 b).
  Bortfall av tillatelse