Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  986
  Gyldig fra dato
  01.03.2019
  Gyldig til dato
  02.03.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  33986236
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  13894
  11.03.2019
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  15646
  30.10.2020
  Wellesley Petroleum AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.10.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15921
  12.04.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.4.2021 at initiell periode forlenges til 1.3.2025, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  16735
  06.04.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.4.2022 at utvinningstillatelse 986 anses som bortfalt med virkning fra 2.3.2022, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4 bokstav b).
  Bortfall av tillatelse