Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
14.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  028 B
  Gyldig fra dato
  15.12.1999
  Gyldig til dato
  31.12.2036
  NPDID for utvinningstillatelser
  917484
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  50.00000
  Aker BP ASA
  35.00000
  Sval Energi AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  16910
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17917
  28.06.2023
  Sval Energi AS pantsatte sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion, 17.6.2022. Pantebeløpet forhøyes til USD 1,620 000 000, skriver one billlion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Nordea Bank Abp, filial i Norge datert 16.6.2023 og fra Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1156
  27.11.2000
  Utvinningstillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  1626
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2040
  11.07.2003
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 50% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2591
  27.04.2005
  Esso Exploration and Production Norway A/S har endret navn til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
  Andre meldinger
  2649
  09.06.2005
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 50% andel i tillatelsen til Det Norske Oljeselskap AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2792
  09.05.2006
  Det Norske Oljeselskap AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til PA Resources Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3040
  03.07.2007
  Det Norske Oljeselskap AS har endret navn til Det Norske Oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  3102
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3597
  13.01.2008
  Det Norske Oljeselskap ASA har endret navn til Noil Energy ASA med virkning fra 16.11.2007
  Andre meldinger
  3871
  08.07.2008
  Olje- og energidepartemet har i brev av 01.07.2008 gitt samtykke etter petroleumsloven § 10-12 til gjennomføring av fusjonsplanen. Finansdepartement har i brev av 24.06.2008 gitt sitt samtykke. NOIL Energy ASA er innfusjonert i Det norske oljeselskap ASA fra 21.05.2008. Fusjonen gjennomføres på følgende måte: NOIL Energy ASA overfører vederlagsfritt alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Det norske oljeselskap ASA i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4234
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4374
  15.04.2009
  PA Resources Norway AS har endret navn til Bayerngas Produksjon Norge AS med virkning fra 21.1.2009
  Andre meldinger
  4809
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  4927
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  4981
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  5203
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5486
  03.09.2010
  Bayerngas Produksjon Norge AS overdrar sin 15 % deltakerandel til Bayerngas Norge AS med virkning fra 23.3.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5998
  22.11.2011
  Pantobligasjon pålydende NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 5.3.2010 (dok. nr. 5203) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver foreligger i brev datert 21.11.2011.
  Sletting av pant
  6447
  10.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver US dollar syvhundreogfemtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7247
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel (første prioritet ) i utvinningstillatelsen 027 D til fordel for DnB Bank ASA datert 10.5.2012 (dok. nr.: 6447) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7281
  24.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7374
  18.10.2013
  OED bekrefter i brev av 17.10.2013 lisensforlengelse til 31.12.2036
  Andre meldinger
  8123
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8204
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 24.9.2013 (dok.nr.: 7281) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9332
  14.04.2015
  Registrert pant dok.nr 8123, har etter sletting av dok.nr. 7281 og avtalt opptrinnsrett, første prioritet.
  Andre meldinger
  9862
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11131
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11909
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9862) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12208
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12755
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13355
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14095
  29.05.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, i Det norske Oljeselskap ASA sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8123) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 24.5.2019.
  Sletting av pant
  16840
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16910
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks. Pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16929
  17.06.2022
  Sval Energi AS pantsetter sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordea Bank Abp, filial i Norge. Pantobligasjon stor USD 12 500 000, skriver United States Dollars Twelve million five hundred thousand.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 9.6.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17917
  28.06.2023
  Sval Energi AS pantsatte sin 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for DNB Bank ASA as Security Agent for a syndicate of banks, pantobligasjon stor USD 840 000 000, skriver United States Dollars Eighthundreandfortymillion, 17.6.2022. Pantebeløpet forhøyes til USD 1,620 000 000, skriver one billlion six hundred and twenty million United States Dollars. Panteforhøyelsen er godkjent av Nordea Bank Abp, filial i Norge datert 16.6.2023 og fra Sval Energi AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  18088
  01.11.2023
  Pantobligasjon med dokumentnummer 16929 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordea Bank Abp filial i Norge foreligger datert 24.10.2023.
  Sletting av pant