Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
16.07.2024 - 01:28
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  558
  Gyldig fra dato
  19.02.2010
  Gyldig til dato
  19.02.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  17654732
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  8166
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  8352
  01.12.2014
  Reduksjon av pantsettelse tredje prioritet (dok nr. 8166 registrert 9.10.2014) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 28.11.2014.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  5312
  23.03.2010
  Utvinningstillatelsen innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  5669
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5637
  31.01.2011
  Det norske oljeselskap AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 1.10.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6307
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  6434
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6860
  15.01.2013
  Nexen Exploration Norge AS overdrar sin 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til PGNiG Norway AS med virkning fra 30.12.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7130
  01.07.2013
  PGNiG Norway AS har endret foretaksnavn til PGNiG Upstream International AS med virkning fra 15.5.2013
  Andre meldinger
  7263
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 558 til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6434) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7304
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100 . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8093
  24.09.2014
  Reduksjon av pantsettelse, andre prioritet, dok. nr. 7305 registrert 25.9.2013 i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 23.9.2014
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8092
  24.09.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 5669 registrert 31.1.2011 i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 23.9.2014
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8166
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8197
  16.10.2014
  Dok.nr 8093 er slettet som følge av sletting dok.nr 7304
  Sletting av pant
  8196
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7304) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  8328
  11.11.2014
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Petrolia Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8352
  01.12.2014
  Reduksjon av pantsettelse tredje prioritet (dok nr. 8166 registrert 9.10.2014) i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 28.11.2014.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9121
  16.03.2015
  Pantobligasjon stor NOK 4 500 000 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner 00/100 datert 3.1.2011 (dok. nr. 5669) hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel, redusert til 10 % den 24.9.2014 ( dok. nr. 8092) i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke for pantehaver DnB NOR Bank ASA foreligger datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9122
  16.03.2015
  Dok. nr. 8092 er slettet som følge av sletting dok. nr. 5669
  Sletting av pant
  9389
  15.04.2015
  Registrert pant dok nr 8166, 8352, har etter sletting av dok nr 7304, 8093 og 5669, 8092 og avtalt opptrinnsrett, først prioritet.
  Andre meldinger
  9489
  30.04.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.4.2015 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 19.2.2015, jf. utvinningstillatelse 558 pkt. 4c.
  Andre meldinger