Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
22.07.2024 - 01:26
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  505
  Gyldig fra dato
  23.01.2009
  Gyldig til dato
  23.10.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  5106486
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4190
  23.02.2009
  Tillatelsen er registret i Petroleumsregisteret med virkning fra 23.01.2009
  Ny tillatelse
  4615
  28.10.2009
  Endeavour Energy Norge AS har endret navn til VNG Norge (Operations) AS med virkning fra 26.5.2009
  Andre meldinger
  4763
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har endret navn til VNG Norge AS med virkning fra 1.10.2009.
  Andre meldinger
  4762
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har fusjonert med VNG Norge AS med virkning fra 9.7.2009.
  Andre meldinger
  5862
  30.06.2011
  Marathon Petroleum Norge AS overdrar en 15 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Maersk Oil Norway AS med virkning fra 30.6.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5877
  06.07.2011
  Marathon Petroleum Norge AS har endret navn til Marathon Oil Norge AS med virkning fra 4.7.2011.
  Andre meldinger
  7195
  25.07.2013
  Marathon Oil Norge AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til Lundin Norway AS med virkning fra 28.06.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7197
  26.07.2013
  Marathon Oil Norge AS har overdratt 25 % andel til Maersk Oil Norway AS med virkning fra 27.06.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7689
  26.02.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 24.2.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 23.10.2013.
  Andre meldinger